MyRent Pro

Online registratie van huurovereenkomsten

Bij de verhuur van een onroerend goed dient het verhuurcontract te worden geregistreerd bij de federale overheid. Als vastgoedprofessional kan je dit voor je verhuurders doen met MyRent Pro, een realisatie die er gekomen is dankzij de samenwerking met de Federale Overheidsdienst Financiën. Met MyRent Pro registreer je alle types huurovereenkomsten, alsook plaatsbeschrijvingen en addenda, automatisch online.

Aan de slag

Belangrijkste functies

Wie?

Wie kan MyRent Pro gebruiken

Elke vastgoedprofessional kan MyRent Pro gebruiken. Dit wil zeggen dat zowel BIV-erkende vastgoedmakelaars, Sociale Huisvestingsmaatschappijen, Sociale Verhuurkantoren, vastgoedvennootschappen,… met MyRent Pro aan de slag kunnen.

aantal dossiers

aantal gebruikers

Prijzen

Huurovereenkomsten op maat van de vastgoedprofessional

Via MyRent Pro kunnen alle types huurovereenkomsten ter registratie worden aangeboden. De prijs voor het gebruik van MyRent Pro wordt bepaald door het gekozen type huurovereenkomst, alsook het eventuele lidmaatschap van CIB Vlaanderen of Federia, en wordt aangerekend op dossierniveau.
Dit wil zeggen dat je slechts eenmalig betaalt bij het verzenden van een nieuw dossier, alle latere toevoegingen (bijhorende plaatsbeschrijving en addenda) maken deel uit van dit zelfde dossier en worden niet extra aangerekend.

Huisvesting

Excl. BTW
  • Huurovereenkomsten van het type huisvesting
Aan de slag

Huurovereenkomst andere types

Excl. BTW
  • Handelshuur
  • Gemengde bestemming
  • Jacht en vispacht
  • Gewone huur van bijzondere regeling
  • Hogeschool en universiteit
  • Gemeen recht
  • Landpacht
Aan de slag

Partners

MyRent Pro werd ontwikkeld door ORIS nv in nauwe samenwerking met FOD Financiën.